Kako zameniti mešač na slavini?

Mešačka glava je mehanizam unutar tela baterije koji meša toplu i hladnu vodu. Keramički mešač čine dva mala diska od keramike koja su detaljno ispolirana tako da kada se postave jedan na drugi stvaraju vakum koji ih održava spojenim. Na taj način se diskovi unutar mešača pokreću bez trenja i maziva.

Šta je mešačka glava?

Mešačka glava je glavni njafunkcionalniji deo jedne jednoručne baterije. Kada se mešač pokvari, baterija gubi svoju osnovnu funkciju. Kada dođe do kvara, nije potrebno menjati celu slavinu, već samo mešačku glavu.

Mešačka glava se smatra potrošnim materijalom i  ima manji vek trajanja od tela baterije. Stalni i direktni kontakt sa vodom dovodi do curenja i pucanja usled taloženja kamenca.

Prilikom kvara ili curenja neophodno je zameniti mešačku glavu, a u nastavku teksta možete da saznate i kako se menja, korak po korak.

  1. Koristi se bazični alat, tako da nema dodatnih troškova oko nabavke specijalnih alatki. Za menjanje mešača neophodni su vam skalpel, šrafciger i francuski ključ. Prvi korak je skidanje ručice baterije. Potrebno je da oslobodite ručicu od tela baterije i mešačke glave jer je pričvršćena za mešač šrafom. Šraf za odvrtanje može se naći na pregibu ručice i tela baterije, ispod obeleživača za toplotu vode ili na poleđini baterije, sve zavisi od modela. Potrebno je samo da skinete poklopac sa šrafa i odvrnete ga.

2. Odvrnente ukrasnu i glavnu maticu

Nakon što ste skinuli poklopac  dolazite do ukrasne matice, odnosno prstena koji skriva glavnu maticu i koja je spona između ručice i tela. Ukrasnu maticu možete odvrnuti samostalno, bez alata. Kada ste odvrnuli ukrasnu maticu , došli ste do glavne matice, koja drži čitavu konstrukciju povezanom. Glavna matica je čvrsto povezana za slavinu pa vam za to treba francuski ključ.

Kako Zameniti Mesac Na Slavini1

3. Stari mešač zamenite novim

Nakon skidanja obe matice dolazi se do mešača koji možete izvući bez alata. Prilikom kupovine novog mešača morate obratiti pažnju na prečnik, odnosno veličinu. Prvobitni mešač neophodno je zameniti novim istih dimenzija. Na svakom mešaču postoje dve plastične izbočine koje su tu da bi samu glavu držale na jednom mestu i kako ne bi došlo do rotiranja. Dve plastične izbočine moraju upasti u okrugle žljebove u slavini, koji se vide na fotografiji.

Kako Zameniti Mesac Na Slavini2

4. Vratite glvanu maticu

Kada ste novu mešačku glavu stavili na mesto prethodne, potrebno je vratiti ponovo sve na svoje mesto. Pažljivo vratiti glavnu maticu i čvrsto stegnuti francuskim ključem. Jako je važno da obratite pažnju tokom zavrtanja prstena, kako ne bi došlo do neravnomernog podešavanja i stvaranja lufta između žljebova.

5. Čvrsto stegnite ukrasnu maticu

Preko glavne matice vraća se ukrasna matica koju možete samostalno vratiti na svoje prvobitno mesto. I u ovom slučajnu je važno da se prsten ravnomerno postavi na površinu, kako se ne bi stvorio luft.

6. Vratite poklopac na vrh 

Preko obe matice dolazi poklopac ili kapa slavine, kako je još nazivaju. Ručicu baterije potrebno je pričvrstiti ponovo šrafom uz pomoć šrafcigera.

7. Pričvrstite ručicu šrafom

Važno je da snažno zategnete konstrukciju, jer ona povezuje poklopac sa telom baterije i pomeranjem levo i desno obezbeđuje toplu i hladnu vodu prilikom podizanja na gore. Kada se uverite da ste sve pritegli, vratite masku šrafa na mesto. 

Shopping cart

close