Kotao Na Gas Za 150 Kvadrata Najbolja Cena

Kotao na gas za 150 kvadrata

Kao najpopularniji izbor za centralno grejanje i toplu vodu, kotlovi na gas za 150 kvadrata su dostupni u nenadmašnom opsegu izlazne toplote, koja može zadovoljiti zahteve srednjih kuća do oko 150 kvadrata . Budući da većina domova ima pristup glavnom dovodu gasa, nije teško shvatiti zašto su kotlovi na prirodni gas najpopularniji izbor za centralno grejanje i toplu vodu, a sa najnovijim propisima koji se slede, naša paleta kotlova je dizajnirana da zadovolji specifikacije najviše efikasnosti.

Kotlovi na gas su visoko efikasni i svestrani, što znači da imaju svestrano grejanje za većinu svojstava koja zahtevaju centralno grejanje i toplu vodu. Gas je lako dostupan kroz glavno napajanje koje se pumpa direktno u kuću, što znači da nema potrebe za skladištenjem goriva poput ulja ili kotlova na TNG. Glavni tipovi sistema koji su dostupni u grejanju na gas uključuju kombinovane kotlove, sistemske kotlove i redovne kotlove.

Ovi kotlovi imaju relativno niske cene, kao i jednostavnu i jeftinu montažu. Sve veći broj gasnih kotlova ima mogućnost zagrevanja sanitarne tople vode, te imate mogućnost izbora modela prema potrebi za STV, pa se i tu ostvaruje značajna ušteda u potrošnji električne energije.