Najbolji Kondenzacioni Gasni Kotlovi Iskustva

Najbolji kondenzacioni gasni kotlovi i iskustva korisnika

U konvencionalnom gasnom kotlu gorivo se sagoreva, a proizvedeni vreli gasovi prolaze kroz izmenjivač toplote gde se veći deo njihove toplote prenosi u vodu, čime se temperatura vode podiže.

Jedan od vrelih gasova koji nastaju u procesu sagorevanja je vodena para (para) koja nastaje sagorevanjem sadržaja vodonika u gorivu. Kondenzacioni kotao ekstrahuje dodatnu toplotu iz otpadnih gasova kondenzacijom ove vodene pare u tečnu vodu, čime se obnavlja latentna toplota isparavanja. Tipično povećanje efikasnosti može biti čak 10-12%. Iako efikasnost procesa kondenzacije varira u zavisnosti od temperature vode koja se vraća u kotao, uvek je bar toliko efikasna kao kondenzacioni kotao.

Nudimo Vam veliki izbor gasnih kotlova po najboljim cenama i uslovima kupovine. Pogledajte sve modele gasnih kotlova i poručite putem našeg web sajta ili kupovinom u našim maloprodajnim objektima.

Najbolji gasni kotao

Sve veći broj gasnih kotlova ima mogućnost zagrevanja sanitarne tople vode, te imate mogućnost izbora modela prema potrebi za STV, pa se i tu ostvaruje značajna ušteda u potrošnji električne energije. Imaju relativno niske cene, kao i jednostavnu i jeftinu montažu.

Upravljanje gasnim kotlom je presudno za osiguravanje njegovog rada na najekonomičniji način.

Gasni kotao je jedan od najekonomičnijih i najčišćih načina grejanja doma, smanjenja mesečnih računa za grejanje i smanjenja uticaja na životnu sredinu.

Najbolji kotlovi na gas

Gasni kotlovi su mini kotlarnice koje imaju sve potrebne elemente za nesmetano funkcionisanje i automatizovan rad sistema centralnog grejanja kao i pripreme sanitarne tople vode (STV). Zidni gasni kotao je najčešći kod sistema grejanja u stambenim i poslovnim prostorima. 

Kod kondenzacione tehnike se ne koristi samo toplota koja nastaje sagorevanjem ulja ili gasa, nego i toplota koja je kod dosadašnje tehnike ostajala neiskorišćena. Kondenzacioni kotlovi skoro u potpunosti preuzimaju toplotu dimnih gasova i pretvaraju je u dodatnu toplotu za grejanje.

Shopping cart

close