Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Vodoterm internet web sajta. Korišćenjem našeg Internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).
Vodoterm doo Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s’ vremena na vreme posetite ovu Internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od Vaše poslednje posete.

Sadržaji objavljeni na Internet sajtu Vodoterm , vlasništvo su Vodoterm doo Beograd i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.
Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog web sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom Internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš Internet sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na web sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na Internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe, materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u Vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete Internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta